Vores forening> Medlemstjenester> AMHA-politikker

AMHA-POLITIK Opdateret 12/10/2019

AMATØR

Effektiv 1-1-2002 AMATEUR CARD FEE

AMHA opkræver et gebyr på $ 10,00 til medlemmer og $ 50,00 for ikke-medlemmer for et amatørkort. Ændret 12/10/2019 Fra 1-1-2020 vil gebyrer være & 15,00 for medlemmer og $ 55,00 til ikke-medlemmer for et amatørkort.

BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 6-10-2006 AMATEUR NIVEAU POLITIK

Når du bestemmer amatørstatus niveau 1 og niveau 2, skal du ekskludere klasser, der ikke er delt på World Show. Dette inkluderer jæger, springer og grime hindring. Show regler-udvalget anbefaler denne politik. Ændringen træder i kraft 1. januar 2007, men vil ikke være tilbagevirkende kraft. BOD godkendt 12/10/2019

 

ÅRLIGT MØDE

Effektiv 1-1-1985 ÅRSMØDE MINIMUM TO DAGER

Fremtidige AMHA-årlige møder vil være mindst to dage lange

(BOD ændret 12-3-10). (Ændret 12/10/2019) BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 2-24-2007 ÅRSMØDE REGISTRERINGSOMHED

Gebyret for registrering på et AMHA-årsmøde fastsættes af bestyrelsen. Årligt møderegistreringsgebyr gælder op til fjorten (14) dage før mødets første dag. Det sene registreringsgebyr vil være det almindelige gebyr plus $ 15,00 (Ændret 2-25-2007) AMHA opkræver $ 25 registreringsgebyr for det årlige møde. Bemærk, at ovenstående sene afgift blev ændret fra fire (4) gange det normale til det almindelige gebyr plus $ 15 på 6-13. (Ændret 6-6-2015) AMHA opkræver $ 40 Registreringsgebyr for det årlige møde, hvis det er inden cutoff-datoen og $ 55 efter fristen. BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 2-24-2001 SPECIALPRIS - "A" -UDDELING Fra og med årsmødet i 2002 udvikles en særlig pris for at anerkende medlemmer, der har ydet et væsentligt bidrag til den amerikanske miniatyrhesteindustri inden for andre områder end at vise. Disse priser vil blive præsenteret på årsmødet. BOD godkendt 12/10/2019

 

BESTYRELSE

Effektiv 11-9-1986 Båndoptagere / BOD-MØDER En båndoptager kan bruges på bestyrelsesmødet til at optage forslagene, men ville være slukket for generel drøftelse. Båndene vil blive ødelagt efter endelig godkendelse af protokollen. (BOD ændret 14-14/03) Optagelser vil være til personlige møder. (Ændret 12/10/2019) BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 6-28--98 BOD / OFFICE PARTNERSHIP Generelt bør direktørens og kontorets rolle udvikles som et partnerskab for at udføre opgaven med at drive verdens største Miniature Horse Association. BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 6/1/2019 VIDEO-CONFERENCE BOD MØDER Videokonferencer vil blive brugt til alle bestyrelsesmøder, der ikke er personligt og skal være åbne for alle medlemmer. Datoer, tidspunkter og oplysninger om sammenføjning offentliggøres på webstedet. Dagsordener vil være tilgængelige fra direktører og kan offentliggøres på webstedet. BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 11/2/2019 SOCIAL MEDIA POLITIK / DIREKTORBESKRIVELSE Alle direktører bliver forpligtet til at underskrive AMHA's sociale mediepolitik. Direktører vil modtage en jobbeskrivelse, når de tiltræder bestyrelsen, der skitserer en AMHA-direktørs rolle og forventninger.

BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 9-10-2001 LOCATION OF BOD MØDER Alle fremtidige bestyrelsesmøder skal afholdes i området Forth Worth / Dallas Metroplex eller via telekonference eller videokonference med undtagelse af de årlige møder og undtagelser kunne gøres, hvis eksekutivkomitéen finder det nødvendigt. (2-23-2016) (Ændret 12/10/2019) BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 12-8-2001 STYRETMINUTER Bestyrelsens referat skal fordeles inden for 30 dage efter bestyrelsesmødet, og bestyrelsen har 10 dage til at foretage korrektioner eller angive godkendelse. Et ikke-svar fra et bestyrelsesmedlem angiver, at bestyrelsesmedlemmet godkender protokollen som skrevet. En note vil blive tilføjet øverst i protokollen for at oplyse, at et ikke-svar betragtes som accept. (Ændret 1/21/02) Ændret 'sendt' til 'distribueret' 7/8/2013 BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 2-27-2005 DIREKTORS GODBETALINGER Finansudvalget har anbefalet at genindføre direktørens godtgørelser for 2005 med følgende ændringer:

  • Maksimum af to møder om året (udvidet o 3 møder i BOD-mødet i juni 2005) (Ændret tilbage til 2 i februar 2008)

  • Minimum gulvudgift (fradragsberettiget) på $ 125,00 Tillad rejse til og fra hotel eller mødefacilitet: eksempelvis flybillet, lejebil, parkeringsafgifter.

  • Kilometergodtgørelsessats på 0,40 cent pr. Mil

  • Maksimal refusion på $ 500,00

AMHA refunderer ikke følgende:

  • Tip og måltider under rejser til og fra hotel eller mødefacilitet

  • Alle udgifter, der afholdes under hotel eller mødefacilitet fra ankomsttidspunktet til afgangstidspunktet.

Udgiftsgodtgørelser skal poststempleres inden for 30 dage efter din sidste dato for mødet, eller det vil blive annulleret. Der skal vedlægges kvitteringer for alle refusioner, der ikke er kilometertal. Maksimal refusion pr. Udgiftsrapport pr. Direktør er $ 500,00 (11-11-05) (Ændret 12-10-2019) Indtil videre er alle direktørers refusion suspenderet. BOD godkendt 12/10/2019

 

UDVALG

Effektiv 2-22-2004 ANTAL UDVALG MEDLEMMER KAN TJENE PÅ Intet medlem må have tilladelse til at fungere i mere end tre (3) udvalg, med undtagelse af eksekutivkomiteen og fungere som bestyrelsesforbindelse for et udvalg. (Ændret 3-31-07) BOD godkendt 12/10/2019 Effektiv 2-26-04 MEDLEMMER KUN KUN FORSÆDE ET UDVALG Ingen AMHA-medlem må være formand (undtagen medformand) mere end et (1) udvalg, undtagen Hub Udvalg. (Ændret 6-8-2013 for at tilføje “eksklusiv medformand”) BOD godkendt 12/10/2019

Effektive 2-26-2004 AMHA STANDING COMMITTEES

1. Amatør

2. AOTE

3. Tilsluttet klub (ændret fra Local Club 12-10-2019)

4. Vedtægter

5. Finansiering

6. Halter Futurity

7. Smelteangivelse

8. Genetik (suspenderet 12/10/1019)

9. International

10. Licenseret embedsmand (valgt udvalg)

11. Langtidsplanlægning (suspenderet 12-10-2019)

12. Marketing (ændret til Kampagner 12-10-2019)

13. Medlemskab

14. Ydeevne

15. Regler og forskrifter

16. Særlige behov

17. Vis regler (valgt udvalg)

18. Verdensshow

19. Ungdom

20. Lagerhest

21. Mini-timer

BEMÆRKNINGER: 06-12-2005 Medlemskabsudvalg tilføjet 11-12-2005 Prestationsudvalg tilføjet 02-24-2008 Computerudvalg ændret til Internet Communications 02-24-2008 Championship Show Committee suspenderet 02-24-2008 Marketing / Special events ændret til Marketing Udvalg 02-19-2008 Futurity Committee ændret til Halter Futurity Committee 02-19-2008 Local Show Committee ændret til Club Committee 03-13-2010 Fjern A / I Research and Drug & Medication Committee 03-13-2010 Fusioned Internet Communications with Marketing 03-13-2010 Ændret Local Show Committee til Local Club Committee 02-12-2012 Skift navn på Club Committee til Local Club Committee 06-08-2013 Fjern LOC og Vis regler, da de vælges 06-12-2018 Tilføj lager Hestkomité 06/11/2019 Tilføj minitimer Programudvalg 12-10-2019 Suspender Long Range Planning 12/10/2019 Tilføj LOC og Vis regler tilbage, bemærk at de er valgt 12/10/2019 Skift marketingudvalg til kampagnekomité BOD godkendt 12 / 10/2019

 

MEDARBEJDERSVEJLEDNING

Effektiv 6-19-2000 MEDARBEJDSVEJLEDNING Medarbejderhåndbogen blev godkendt som forelagt for bestyrelsen med endelig gennemgang fra juridisk rådgiver. Bemærk: Medarbejderhåndbogen blev opdateret 19/19/10. BOD godkendt 12/10/2019

 

FINANSIERE

Effektiv 2-7-1993 RETURNED CHECK POLICY AMHA indfører et returneret checkgebyr , uanset det aktuelle gebyr pr. Check. (Ændret 7/14/02) BOD godkendt 12/10/2019

 

LOKALE SHOWS

Effektiv 8-8-1997 LOKALT SHOW W / ANTAL KLAGER Kontoret skal føre journaler på lokale shows, der har klager mod dem, og hvis de lokale shows har for mange klager, vil sagen blive ført til eksekutivkomitéen for fastlæggelse af fremtidig AMHA-godkendelse. Politik pr. 12.3.10 BOD-møde BOD-godkendt 12/10/2019

 

MARKETING

Effektiv 1-1-2002 PREMOTIONAL LOGO Med bestyrelsens godkendelse har AMHA-kontorpersonalet myndighed til at ændre reklamelogoet efter behov. BOD godkendt 12/10/2019

Effektive 6-20-2000 FOTOER TIL MARKED AMHA AMHA Personalet kan anvende fotografier af Miniature Horses til AMHA markedsføring og salgsfremmende formål efter vilje og uden forpligtelse til at kreditere udbydere, fotografer eller emner på fotografierne. Politik pr. 12.3.10 BOD-møde BOD-godkendt 12/10/2019

 

MINIATURE HORSE WORLD Magazine

Effektiv 11/1/2018 UDSKRIVT EDITION På grund af økonomiske begrænsninger stemte medlemskabet på årsmødet 2018 for at udsætte det trykte MHW indtil videre. BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 11/1/2018 MHW E-MAGAZINE MHW vil blive produceret som et online magasin og offentliggjort på webstedet med varsel om sådan offentliggørelse sendt via E-Blast til alle medlemmer med et link for at se magasinet. BOD godkendt 12/10/2019

 

MEDLEMSKAB

Effektiv 1-1-1995 MEDLEMSKAB

1. En ny medlemspakke til alle nye medlemmer med en liste over AMHA-udvalg med forklaring af funktioner, pligter og ansvar.

2. Livstidsmedlemmer genkendes med et specielt navnemærke på årsmødet og offentliggøres i den officielle publikation en gang om året.

3. Meddelelser om fornyelse af medlemskab sendes til dem, der ikke har fornyet deres medlemskab inden for 30 dage efter jubilæumsdatoen. BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 6-23-98 MEDLEMSKABS ÅRSRAPPORT AMHA skal forberede sig til årsmødet og offentliggøre på webstedet en årsrapport for medlemskab, der viser status og position for American Miniature Horse Association. Rapporten skal omfatte følgende: årlige og historiske økonomiske oplysninger, årlige og historiske føllregistreringer og overførselsoplysninger, statistiske detaljer om ejerskab efter stat og land, årlige og historiske medlemstal, antal godkendte hesteshow hvert år, antal begivenheder pr. Stat , og andre faktorer, der betragtes som vigtige for at afsløre den faktiske status og fremtid for organisationen. BOD godkendt 12/10/2019

 

OFFICIELT PRODUKT

Effektiv 6-10-1994 OFFICIELT PRODUKT / AMHA / FEE AMHA fastsætter et minimumsgebyr på $ 2.500,00 for et firma eller et produkt, der skal være det "officielle" produkt osv. Af AMHA. Dette skal være underlagt bestyrelsens godkendelse BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 6-19-2000 POTENTIAL BIRSONSOR Potentielle sponsorer til begivenheder kan omfatte øl sponsorer. B OD godkendt 12/10/2019

 

REGISTRERING

Effektiv 2-22-1996 PROBLEMREGISTRATIONER Når AMHA modtager en registreringsansøgning på kontoret, der kræver blodtypning eller DNA-test, eller yderligere oplysninger, vil kontoret samarbejde med ejeren for at få de nødvendige oplysninger. Ansøgninger, der ikke indeholder alle oplysninger, herunder betalingsoplysninger, vil ikke blive arbejdet, før sådanne er afsluttet. Kontoret returnerer ikke længere registreringsansøgninger, gebyrer eller billeder, når ejeren ikke leverer de krævede oplysninger.

 

AMHA fastlægger følgende politik for registrering af et føl: Hvis dæmningen er registreret “og”, og der anmodes om at registrere følet som “eller”, sker dette, hvis registreringsansøgningen underskrives af begge ejere. og / eller faregistreringspapirer er aktuelle, når de opdrættes, det resulterende føl kan registreres, selvom dæmningen og / eller faregistreringspapirerne ophæves, når føllets registreringsansøgning indsendes til kontoret, forudsat at følets ejer ikke er det samme som ejeren af ​​den tilbagekaldte dæmning og / eller far.

Ændret 12-10-1019 BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 2-3-1989 DWARFISM AMHA's retningslinjer for at bestemme, om en hest er en dværg er: Eventuelle to punkter på listen over 54 typer af dværg, der er indsendt af Barbara Naviaux, angiver, at den pågældende hest ikke skal registreres afhængigt af sværhedsgraden af karakteristisk og efter eksekutivkomitéens beslutning efter inspektion af hesten. BOD godkendt 12/10/2019

 

VERDENS SHOW

Effektive 10-22-1995 ANBEFALINGER TROFI

1. Evige trofæer begrænses til mindst fem år. De pensionerede, evige trofæer vises permanent i AMHA National Office med hver vinders navn og år for tildeling indskrevet på trofæet.

2. Trofæernes kvalitet skal være af høj kvalitet.

3. Hver permanente pris skal have en separat pris, som vinderen tager hjem.

4. Der vil være et $ 75 vedligeholdelsesgebyr, hvis kontoret giver den separate pris eller et gebyr på $ 25, hvis sponsoren giver prisen.

5. Efter mindst fem år kontaktes sponsoren hvert år for at se, at de ønsker at trække trofæet tilbage eller fortsætte med at sponsorere det.

6. Finanskomiteen og bestyrelsen er det bemyndigende organ til accept af trofæedonationer. De skal være i World Show Premium og World Show Catalog. BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 2-8-1997 VERDENS SHOW SPECIAL TILDELINGSPOLITIK Effektiv 1997, for at bryde uafgjort i Super Amatør eller en hvilken som helst Super Award, følges følgende politik: hvis de har lige point, vil den første uafbryder være det samlede antal besejrede heste i deres respektive klasser for specifikke priser for det show. Hvis der pr. Chance er der et uafgjort i point og et uafgjort i antallet af heste, der er besejret, skal du gå til den respektive forudsætning af halterklassen, og den udpegede haltervinder vil blive bestemt. BOD godkendt

12/10/2019 Effektiv 2-21-2008 VERDENS SHOW-TILDELINGER En enkeltperson eller et udvalg, der anmoder om, at følgende tildeles under verdensudstillingen, skal forelægge en finansiel komité og bestyrelse en skriftlig rapport, der indeholder detaljerede specifikationer vedrørende tildelingen, osv. anmodet om.

  • Division Award (eks: ungdom / amatør / særlige behov osv.)

  • tombola

  • Donationer til en bestemt klasse, der skal gives til vinderne

  • Cash Awards

Alle anmodninger skal indgives inden udgangen af ​​halvårsbestyrelsesmødet. Finansudvalget og / eller bestyrelsen vil gennemgå alle anmodninger inden udgangen af ​​midten af ​​året BOD godkendt 12/10/2019

 

  VERDENS SHOW-TILDELINGER  

Effektiv 1-29-1998 HJÆRPUNKT KØRING HEST PERPETUELTROFI

Effektiv 6-20-2000 ENKEL PLEASURE KØRE PERPETUELT Tildeling

Effektiv 2-24-2007 GAYLE NUTTALL MEMORIAL WORLD SHOW TILDELING

Effektiv 2-19-2009 PRODUKT AF DAM WORLD SHOW TILDELING

Effektiv (historisk) ROSS CEARLY SPORTMANSHIP Tildeling

Effektiv (historisk) ALVADAR / PINE RIDE FARM TILDELING

Effektiv (historisk) TILLÆG FAMILY TILDELING

Effektiv (historisk) JAMES PAYNE-TILDELING

Effektiv 2018 PATTIE FUNAKOSHI-TILDELING

Effektiv 2016 TW GLOSSER-TILDELING

Effektiv (historisk) VERN BREWER GET OF SIRE

Effektiv (historisk) RHOTENS LITTE DANDY-TILDELING

Effektiv (historisk) BIR ERWIN MEMORIAL TROPHY BOD

Godkendt 12/10/2019

 

UNGDOM

Effektivt 2-26-2006 AMHyA MANUEL / RETNINGSLINJER & UNGDES STUDIEPROGRAM AMHyA Manual / retningslinjer og retningslinjer for Youth Scholarship-programmet blev stemt om og vedtaget på dette møde. BOD godkendt 12/10/2019

Effektiv 2-25-2007 Ungdomsmedlemskontingent Ungdomsmedlemskab vil være et engangsgebyr på $ 10 med virkning fra 1-1-08. Udskiftningskort er $ 5. BOD godkendt 12/10/2019

AMHA

Politikker

Disse politikker kan ændres på ethvert bestyrelsesmøde med to tredjedele afstemning, når der ikke er indgivet nogen meddelelse, eller med simpelt flertal, når der er givet mindst to (2) uger før mødet. Disse politikker kan blive suspenderet med flertal.